اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از اجرایی شدن تغییرات همسان‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در آذرماه خبر دادند.

واریز پول بسیار زیاد به حساب بازنشستگان

اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی از اجرایی شدن تغییرات همسان‌سازی در آذرماه خبر دادند.

 

آنها با بیان اینکه «بازنشستگان نگران نباشند»، گفتند: اصلاحات همسان‌سازی برای بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور اجرایی شده و در آذرماه  یعنی همین ماه جاری پرداخت می‌شود؛ در ضمن در آذرماه متناسب‌سازی جزو پایه حقوق قرار گرفته است.

 

در روزهای گذشته، بازنشستگان از عدم اجرای اصلاحات در فیش‌های حقوقی خود خبر دادند؛ حالا اعضای کانون می‌گویند: فیش‌های جدید صادر خواهد شد و هم در این فیش‌ها و هم در احکام، اصلاحات همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور اجرایی شده است. آذرماه حقوق این بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

 

ارسال نظر