دبیرکل شورای عالی جوانان انقلابی کشور:

سیدحسین جعفری دبیرکل شورای عالی جوانان انقلابی کشور اظهار داشت: بعد از انتشار خبر ارسال یک برنامه اجرایی پیشنهادی توسط عده ای از اساتید جوان نخبه و انقلابی عضو این شورا، برخی از افراد از روی بی اطلاعی یا با انگیزه تخریب، مطالب خلاف واقع ای عنوان نمودند.

آیت الله رئیسی فردی مومن، انقلابی و با همت جهادی است

سیدحسین جعفری دبیرکل شورای عالی جوانان انقلابی کشور اظهار داشت: بعد از انتشار خبر ارسال یک برنامه اجرایی پیشنهادی توسط عده ای از اساتید جوان نخبه و انقلابی عضو این شورا، برخی از افراد از روی بی اطلاعی یا با انگیزه تخریب، مطالب خلاف واقع ای عنوان نمودند.

جعفری ادامه داد: این برنامه پیشنهادی توسط نخبگان شورای عالی جوانان انقلابی از ماه ها قبل برای کاندیدای اصلح جبهه انقلاب تهیه شده است، که بعد از انتخاب آیت الله رئیسی بعنوان کاندیدای اصلح، این برنامه پیشنهادی رونمایی شده است.

مسئول جنبش خودجوش جوانان حامی آیت الله رئیسی در پایان تاکید کرد: آیت الله رئیسی قصد ورود به عرصه انتخابات را نداشت اما با توجه به وضعیت معیشتی مردم و ضعف عملکردی در برخی از مسئولان قوه اجرایی برای بهبود فرایند وضع موجود، ایشان با سیل درخواست های مردمی از سراسر کشور برای ورود به عرصه انتخابات مواجه گردید و با اصرار جوانان به حضور در میدان لبیک گفتند.

 

ارسال نظر