دکتر محمد رییس زاده عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران امروز شنبه سوم مهرماه با رییس نایب رئیس ودبیر جامعه جراحان کشور دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار صمیمانه دکتر رئیس زاده با رییس، نایب رئیس و دبیر جامعه جراحان کشور/ تأکید بر صیانت از دستاوردهای جامعه پزشکی کشور

در این دیدار دکترایرج فاضل،  رییس جامعه جراحان کشور ضمن تقدیر از جامعه پزشکی کشور، جایگاه رفیع این قشررا یادآور شد و گفت: دلیل هجمه های وارده بر پیکره جامعه پزشکی کشور رشد وموفقیت بی نظیری است که در سالهای اخیر حاصل شده که باید مورد صیانت و احترام قرار گیرد.

همچنین دکتر عباسیون، نایب رییس جامعه جراحان نیز بر بهبود وضعیت معیشتی فارغ التحصیلان جوان جامعه پزشکی وبخصوص پزشکان عمومی اشاره کرد و دکتر صحت، دبیر کل علمی جامعه جراحان نیز بر حضور موثر چهرهای نامدار جامعه پزشکی برای کمک به توان سازمان نظام پزشکی تأکید کرد.

در پایان این دیدار صمیمی دکتر رییس زاده، عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ ضمن ارائه گزارشی از وضعیت جامعه پزشکی کشور و با اشاره بر انتخابات پیش رو، بر لزوم استفاده از ظرفیت معنوی اساتید و پیشکسوتان در پیشبرد اهداف نظام پزشکی به عنوان یکی از مهمترین ارکان قدرت آن تاکید کرد و خواستار حضور مستمر آنها برای مشاوره و هدایت جامعه پزشکی شد.

 

ارسال نظر