امروز صورت گرفت؛

عزت الله ضرغامی با استقبال علی اصغر مونسان در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی حضور پیدا کرد.

حضور ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری

در این مراسم با که با حضور و اسقبال وزیر سابق از مهندس ضرغامی انجام پذیرفت، رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان میهمان ویژه حضور داست.محمدرضا دشتی اردکانی ،رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با اشاره به توانایی ها و سوابق وزیر میراث فرهنگی گفت: مهندس ضرغامی می تواند گفتمان فرهنگی را برای ارتقای جایگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  با کمک قوای سه گانه و تعامل و گفت و گو با آنها به مرحله اجرا برساند.

ارسال نظر