نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از تصویب و اجرایی شدن یارانه خرید کالاهای اساسی برای شش ماه نیمه دوم سال خبر داد.

 واریز یارانه جدید به حساب خانواده ها + میزان واریزی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مصوبه یارانه خرید کالاهای اساسی مجلس برای شش ماه نیمه دوم سال تصویب شده و از مهرماه قابلیت اجرا شدن دارد، اظهار داشت: وزارت رفاه در مصوبه مجلس مکلف شده است که در فروشگاه‌های مختلف اقلام قابل خرید را اعلام کند.

او افزود : دولت با طرح یارانه ۱۲۰ هزارتومانی مخالف است. یارانه جدید از مهرماه پرداخت می شود. یارانه معیشتی جدید به ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرد. سقف یارانه کالایی خانوار پنج نفره  ۶۰۰ هزار تومان است.

این طرح در مجلس تصویب و برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان برسد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مصوبه یارانه خرید کالاهای اساسی مجلس برای شش ماه نیمه دوم سال تصویب شده و از مهرماه قابلیت اجرا شدن دارد، اظهار داشت: وزارت رفاه در مصوبه مجلس مکلف شده است که در فروشگاه‌های مختلف اقلام قابل خرید را اعلام کند.

او افزود : دولت با طرح یارانه ۱۲۰ هزارتومانی مخالف است. یارانه جدید از مهرماه پرداخت می شود. یارانه معیشتی جدید به ۶۰ میلیون ایرانی برای تامین کالاهای اساسی خود تعلق می گیرد. سقف یارانه کالایی خانوار پنج نفره  ۶۰۰ هزار تومان است.

این طرح در مجلس تصویب و برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان برسد.

 

 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر