ویدئویی از حرکات موزون شخصی که شباهت زیادی به بشیر حسینی یکی از داوران عصر جدید، در فضای مجازی منتشر شده است.

رقص خیابانی سید بشیر حسینی با دختر جوان + عکس

ویدئویی از حرکات موزون شخصی که شباهت زیادی به بشیر حسینی یکی از داوران عصر جدید، در فضای مجازی منتشر شده است.

به تازگی ویدئویی از شخصی که شباهت زیادی به  بشیر حسینی  جامعه شناس و داور عصر جدید در فضای مجازی منتشر شده است، این شخص که هم از نظر چهره و صدا شباهت زیادی به داور عصر جدید بشیر حسینی دارد در خیابان در حال انجام حرکات موزون است.

12701861_692

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر