براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده 20 هزار و 400 تومان تعیین شد.

قیمت هر کیلوگرم مرغ 20 هزار و 400 تومان شد+سند

کامران کارگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: کارگروه تنظیم بازار قیمت مرغ درب کشتارگاه و قیمت این کالای مصرفی را برای مصرف کننده تعیین و ابلاغ کرد. 

 سرپرست دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، بیان داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده درب کشتارگاه 13 هزار و 100 تومان تعیین شد و برای آن 10 درصد نوسان در نظر گرفته شد که با محاسبه این 10 درصد حداکثر قیمت هرکیلوگرم مرغ درب کشتارگاه 14 هزار و 400 تومان خواهد بود. 

وی بیان داشت: همچنین قیمت هرکیلوگرم مرغ گرم برای مصرف کننده 6 هزار تومان بیش از قیمت مرغ درب کشتارگاه تعیین شد بنابراین حداکثر قیمت مرغ برای مصرف کننده 20 هزار و 400 تومان  تعیین شد. 

کارگر بیان داشت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار حداقل قیمت مرغ درب کشتارگاه 13 هزار و 100 تومان و حداکثر آن 14 هزار و 400 تومان است همچنین حداقل قیمت مرغ گرم برای مصرف کننده 18 هزار و 100 و حداکثر قیمت آن 20 هزار و 400 تومان خواهد بود. 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر