بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اعمال اصلاحات وعده مستمری‌های خود هستند و می‌گویند باید مابه‌التفاوت این چند ماه در آذر ماه پرداخت شود.

پرداخت مابه‌التفاوت میلیونی به بازنشستگان

جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، با اشاره به وعده‌های مقامات سازمان و اعضای کانون عالی بازنشستگان، می‌گویند: بر اساس این اظهارات قرار است آذرماه اصلاحات همسان‌سازی صورت بگیرد و در فرمول‌ها به خصوص برای بازنشستگان سخت و زیان آور تجدیدنظر شود.

این بازنشستگان با تاکید بر اینکه چندماه است حق بازنشستگان سخت و زیان‌آور ضایع شده، ادامه دادند: امیدواریم به این وعده عمل کنند و در آذر، حق واقعی بازنشستگان ادا شود؛ الان ده سال سابقه استحقاقی بازنشستگان سخت و زیان‌آور در فرمول‌های همسان‌سازی دیده نشده؛ امیدواریم این روند اصلاح شود.

این بازنشستگان ضمن نگرانی بابت عمل به وعده‌ها، خواستار پرداخت مابه‌التفاوت بعد از تجدیدنظر شدند و گفتند: باید مابه‌التفاوت این چندماه یعنی از مردادماه تا آذر، بعد از انجام اصلاحات به بازنشستگان پرداخت شود؛ زمان آغاز همسان‌سازی، مردادماه است و هر تجدیدنظری که صورت بدهند باید از همان زمان قابلیت اجرایی داشته باشد.

این بازنشستگان همچنین خواستار قرار گرفتن همه مزایای مزدی ازجمله اضافه ترغیب و متناسب‌سازی در یک فیش شدند و گفتند: هر بازنشسته باید همه دریافتی خود را در یک فیش ببیند؛ در ضمن باید اضافات متناسب‌سازی در پایه مستمری ادغام شود؛ تنها در این صورت است که سال آینده، ضریب افزایش سالیانه مشمول همه مولفه‌های مزدی می‌شود. نباید اضافات متناسب‌سازی برای سالهای متمادی ثابت بماند و مشمول افزایش نشود.

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر