قیمت خرید دلار آمریکا در صرافی بانک ملی امروز ۲۵,۴۷۰(بیست و پنج هزار و چهارصد و هفتاد تومان) اعلام شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 25,470(بیست و پنج هزار و چهارصد و هفتاد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 27,500(بیست و هفت هزار و پانصد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 30,570(سی هزار و پانصد و هفتاد تومان) و قیمت فروش یورو 32,600(سی و دو هزار و ششصد تومان) است.

صرافی+ملی+12

ارسال نظر