قیمت انواع پراید صفر در فایل‌های اعلامی در بازار اعلام شد که بر این اساس کمترین قیمت پراید ۱۰۲ میلیون تومان تعیین شد.

 جدیدترین قیمت پراید در بازار آزاد خودرو + جزئیات

قیمت انواع پراید صفر در فایل‌های اعلامی در بازار اعلام شد. جدول زیر دربردارنده نرخ انواع پراید در بازار است.

 

 

 

ارسال نظر